• Vattenkraftverket
    Vårflöde vid vattenkraftverket i april 2015.

Kraftverksbygge 2017-2018

Välkommen till Nykarleby Kraftverk Ab!

Vi är ett kombinerat el-, vatten-, avlopps-, och fjärrvärmeverk som har sitt distributionsområde i och runtom Nykarleby. Vår strävan är att ha en konkurrenskraftig prissättning och en högkvalitativ service.

Nyheter och driftsmeddelanden
Publicerat 05.02.2019

Helikoptervideo från granskning av ledningsnätet

I samband med en helikoptergranskning av vårt ledningsnät passade vi även på att sammanställa materialet till en video. Resultatet blev en stämningsfull film med vackra vyer från Nykarleby med omnejd.

Klicka här för att gå till videoarkivet.

Vanliga frågor

Vad kan man spola ned i toaletten?

Vad kan man spola ned i toaletten?

Endast WC-papper och det som gått genom kroppen.

Vad vi spolar ned i toaletten försvinner inte bara. Det är en länk i en reningsprocess och varje dag arbetar reningsverken onödigt mycket med att rensa bort både fasta saker och farliga ämnen.
Pappershanddukar, tops, bindor, tamponger, våtservetter och annat hårt material ger ofta upphov till stockningar i rör och är en onödigt stor del av reningsarbetet. Cigarettfimpar, snus, färgrester och kemikalier (t.ex aceton) är farliga ämnen att hantera och förstör bakteriefloran i reningsprocessen.

Hur fungerar vattenmätaren? Hur exakt är den?

Hur fungerar vattenmätaren? Hur exakt är den?

Vattenmätaren innehåller ett horisontellt skovelhjul som registrerar via axelns rotation och volymen mellan skovlarna hur mycket vatten som passerat mekanismen.

Enligt lagstiftningen är minimikriteriet för korrekt vattenmätning ±5%. I själva verket är mätarens felmarginal endast 1-2%, alltså godtyckligt exakt. Fjärravlästa vattenmätare är digitalt konstruerade. I digitala vattenmätare läser sensorer hur snabbt en viss volym vatten (baserat på rörets diameter) förflyttar sig mellan två avlästa punkter.

Vem äger alla rören vid en fastighet?

Vem äger alla rören vid en fastighet?

Kunden.

De ventiler och kopplingar som finns runt vattenmätaren ägs av kunden.
Alltså är det på kundens ansvar att se till att inte förstöra mätare genom mekanisk påverkan eller förfrysning.Också de avloppsledningar som går på utsidan från och med byggnaden till närmaste anslutningsbrunn tillhör kunden.

Jag har haft sönder min vattenmätare. Vem äger den och på vems ansvar är den?

Jag har haft sönder min vattenmätare. Vem äger den och på vems ansvar är den?

Kraftverkets mätare, kundens ansvar.

Vattenverket äger, underhåller och reparerar vattenmätaren utan kostnad för kunden, under förutsättning att kunden inte själv förorsakat skadan på vattenmätaren.
Endast vattenverket får avlägsna vattenmätaren.
Om en vattenmätare gått sönder bör Kraftverket genast kontaktas, t.ex. Patrik Westerholm, arbetsledare på VA-avdelningen.

Vem skall jag kontakta för att få en vatten- och avloppsanslutning?

Vem skall jag kontakta för att få en vatten- och avloppsanslutning?

Vattenverket här på Nykarleby Kraftverk Ab och Ben Ingman.

Tillsammans med Ben Ingman, som ansvarar över vatten- och avloppsärenden, kan du komma överrens om en tidpunkt för tecknande av anslutningsavtal. Medför till tillfället en situationsplan eller karta över vart du ska ha vatten- och avloppsanslutning. På kartan bör framgå fastighetens nummer och byggnadens våningsyta.

På mötet diskuteras kostnaderna för den planerade anslutningen, avtalen tecknas och tidpunkt för verkställande av anslutningen fastställs.
Kom ihåg att kontakta verket på förhand minst två veckor innan du vill ha anslutningen.

Mina disk- och tvättmaskiner kräver att jag anger vattnets hårdhet. Hur hårt är vattnet i Nykarleby?

Mina disk- och tvättmaskiner kräver att jag anger vattnets hårdhet. Hur hårt är vattnet i Nykarleby?

Vattnet är medelhårt, eller 5-10°dH.

Följ anvisningar och rekommendationer på tvätt- och diskmedelspaketen.

Borde jag ha fjärrvärme i min fastighet?

Borde jag ha fjärrvärme i min fastighet?

Om förutsättningarna finns är fjärrvärmen ett bra alternativ.

Närheten till befintligt fjärrvärmenät samt fastighetens interna förutsättningar är avgörande. En VVS-montör utreder de interna möjligheterna och Nykarleby Kraftverk utreder förutsättningarna för en anslutning.

Spartips

Tänk på vad du sätter i avloppet

Tänk på vad du sätter i avloppet

Spola inte ner fetter, oljor eller andra saker som inte hör hemma i avloppet. Regeln är att man bara ska spola ner det som gått igenom människokroppen och förstås WC-papper. En avloppsstockning förorsakad av en kund resulterar (förutom i besväret) i kostnader för kunden.

Starta diskmaskinen när den är full

Starta diskmaskinen när den är full

Maskindiska inte med en halvfylld diskmaskin. Följer du regeln kommer du att använda ca 30 procent mindre maskindiskvatten på årsnivå.

Duscha effektivare och svalare

Duscha effektivare och svalare

Visst är det skönt med en varm och lång duschstund, men det kostar. Till en kvart i duschen åtgår det ca 200 liter vatten plus uppvärmning. Energimängden är ungefär densamma som en 60W glödlampa förbrukar under tre hela dygn. Du kan spara en rejäl slant på att duscha mellan 5 och 10 minuter och med lagom temperatur. Är ni många i hushållet kan det få riktigt stor betydelse.

Använd kallt vatten

Använd kallt vatten

Vi har en benägenhet att alltför ofta låta kranen rinna tills vi får varmt vatten, men i många fall skulle vi klara oss lika bra med kallt vatten. Låt det bli en vana att använda kallt vatten så ofta som möjligt, det blir en kännbar inbesparing på årsnivå.

Stoppa läckage

Stoppa läckage

Den första åtgärden är att kontrollera att inga kranar läcker. En läckande kran eller WC-stol kan bli dyr.
En droppande vattenkran betyder på årsnivå ca 30 kubikmeter vatten. Det ger en tilläggsräkning på 82,50 € för vatten- och avlopp.
En läckande WC-stol kan resultera i på årsnivå ca 3000 kubikmeter vatten. Det ger en tilläggsräkning på 8250,00 € för vatten- och avlopp.

Kontrollera vattenförbrukningen

Kontrollera vattenförbrukningen

I medeltal förbrukar en person ca 110 liter vatten per dygn. Av en fastighets årliga energiförbrukning uppgår uppvärmningen av varmvatten till 30-40 procent. Det finns alltså all anledning att kontrollera hur vi använder oss av bruksvattnet.

Använd vattenkokare

Använd vattenkokare

Använd vattenkokare när du kokar upp vatten. Använd mikron då du värmer en liten portion mat eller kokar en kopp te.

Kontaktuppgifter

 Nykarleby Kraftverk Ab
 Kvarnvägen 20, 66900 Nykarleby
Kansli: (06) 7856 252
Felanmälan: (06) 7220 050
 info@nkab.fi
FO: 2367680-4

Öppet: 8:00 – 16:00