Aktuellt

Friska vindar drar åter över vårt elnät

Vår personal är i full färd med att återställa elen till våra kunder. Det aktuella avbrottsläget i vårt högspänningsnät (dvs det nät som matar hela byar eller gårdsgrupper) kan man följa via avbrott.nkab.fi
OBS. tjänsten visar inte lågspänningsfelen, t.ex. om ett träd fallit över din egna gårdslinje. Du skall du kontakta oss på (06) 7220 050.
Du får gärna kontaka oss också ifall du ser träd på ellinjerna på andra ställen än din gårdsplan.

Läs fler meddelanden