Aktuellt

Arbetet fortsätter vid kraftverket

Nu är borrpålningen och markinjektionen som har pågått hela sensommaren och hösten klar. Det har varit både utmanande och tidskrävande men resultatet blev bra. Nästa steg skulle nu vara att torrlägga arbetsområdet med en arbetsdamm och stanna vår nuvarande turbin. Tyvärr gör stora vattenflöden och besvärliga arbetsförhållanden i älvens botten att detta inte längre är möjligt.

Istället kommer den nedre delen av arbetsområdet även den att skyddas/torrläggas med en borrpålsvägg. Positivt med det här alternativet är att vår befintliga turbin kan hållas i produktion.

Läs fler meddelanden