Aktuellt

Avbrott i vattendistributionen 29.4.2016

Fredagenden 29.4.2016 utför vattenverket kopplingsarbeten på vattenledningsnätet i Munsala.

Arbetena pågår från kl.8:00 till 14:00 och förorsakar tidvisa avbrott i vattenleveransen till Monäs, Pelat, Skogshagarundan och Näsibackan.

Arbetena kan även resultera i ”svartvatten” hos enskilda kunder.

Läs fler meddelanden