Är vi beredda för det oväntade?

Ibland händer det oväntade – är vi beredda? Kan vi ta hand om våra nära och kära? Finns vatten, värme och mat? Hur kan vi köpa något ifall elen är borta och butikerna stänger dörrarna?

Att vara beredd på avbrott är vardag för oss på Nykarleby Kraftverk. Vi arbetar kontinuerligt för att hålla våra egna ledningsnät i funktion och hittills har vi klarat oss tämligen väl. Vårt manskap rycker ut då stormen ännu viner. Avbrottens längd har ytterst sällan överstigit 12 h. På andra håll i vårt land har kunder tvingats vara utan el upptill 2 veckor. Hur skulle vi Nykarlebybor klara av en sådan situation?

Förutom stormar har vi även en allt mer känslig och väderberoende elproduktion i hela Norden som kan krångla till det. Ur Österbottens tidning kunde man i februari 2019 läsa att hela Finland kan faktiskt slockna vid en kris. Att återställa elen till ett helt mörkt Finland är ingen enkel uppgift och det kan ta flera dagar i anspråk.

Det oväntade kan även hända inom vattendistributionen. Våra huvudsakliga vattentäkter ligger längs tågspåret. Vad händer ifall ett kemikalietåg spårar ur och förorenar det grundvatten vi använder? En brand vid vattenreningsverket? Bakterier i ledningsnäten? I dagens värld kan vi tyvärr inte heller utesluta ofog. Elavbrott påverkar vattentillgången eftersom det medför stora risker att ha oljelager för generatorbruk ute på ett sandigt grundvattenområde.

Vad säger lagar och förordningar – ett axplock

Nykarleby Kraftverk följer de allmänna lagarna och villkoren. Nationellt sett investerar elnätsbolagen stora summar i en hisnande takt för att kunna fylla det lagstadgade kravet på högst 6 timmars avbrott på detaljplanerade områden och 36 timmar på landsbygden. Dessa krav skall vara fyllda år 2027. Lagen trädde i kraft 2013. Lagstiftaren har alltså räknat med att det kommer att ta hela 15 år att fylla kraven.

Ur de allmänna villkoren för vattentjänstverken går att läsa att ifall ett vattenavbrott räcker längre än 24 timmar skall vattenbolagen börja dela ut en ransonerad mängd dricksvatten åt människor. I samma villkor sägs det även att sådana kunder som har ett konstant behov av vatten bör själva försäkra sig om att tillgång till reservvatten då vattenleveransen är avbruten t.ex. pga. läckor, servicearbeten eller någon oväntad händelse.

Värt att komma ihåg:

Eventuella reservlösningar bör kopplas så att de inte stör våra ledningsnät. En generator skall köras lokalt så att den inte matar ut el i elnätet och föranleder risk för våra montörer. Av samma orsak skall en solpanel som normalt matar ut el i elnätet inte göra det ifall det är elavbrott.

Kopplar man in egen reservvattenkälla skall man se till att vattnet från den egna brunnen eller tanken inte kan matas ut bakvägen i vattenledningsnätet.

Läs gärna Beredskapsbroschyren

Länkar

http://72tuntia.fi/sv/