Aktuellt

Bolagsstämma 5.6.2015

Nykarleby Kraftverk Ab:s bolagsstämma 5.6.2015

År 2014 var det första verksamhetsåret för Nykarleby Kraftverk i aktiebolagsform efter den av lag påtvingande tvångsbolagiseringen av kommunala affärsverk.

Både el- och vattenförbrukningen ökade under året med ca 5 %. De hanterade avloppsmängderna kvarstod på samma nivå. Fjärrvärmeförsäljningen minskade med  1 % pga. det varma vädret under verksamhetsåret.

Bolagsstämman fastställde 2014 års bokslut som uppvisade en omsättning på 12,6 miljoner euro och ett resultat före bokslutsdispositioner och skatter på 99 tusen euro. Efter en bokslutsdisposition, som består av styrelsens beslut att avskriva mer än planerat, uppvisar bolaget ett underskott på 309 tusen euro. Detta bokföringstekniska underskott försvagar inte bolagets förmåga att erlägga dividend. Bolagsstämman beslöt att en dividend om 200 tusen euro erläggs åt ägaren Nykarleby stad.

Under bolagsstämman delgavs Nykarleby Kraftverk Ab:s styrelse stadsstyrelsens beslut gällande den fortsatta hanteringen av ägandet i Fennovoima. Enligt stadsstyrelsen skall bolagets styrelse och VD utreda på vilket sätt Nykarleby Kraftverk Ab:s ägande och finansiering av Fennovoima kan avslutas.

Styrelsen bestående av ordförande Bengt Jansson, vice ordförande Jan-Erik Högdahl, Elli Flén, Ann-Charlott Kjerp, Maria Nybäck, Kenneth Nylund och Stefan Sjöberg fortsätter utan förändringar.

Tilläggsuppgifter ges av bolagets VD Tony Eklund, tony.eklund@nkab.fi, GSM 0503573393.

Tony Eklund, VD
Nykarleby Kraftverk Ab

Läs fler meddelanden