Aktuellt

Datahub Kundmeddelande

Kunduppgifter uppdateras för Datahubens behov

I Finland har vi en öppen elmarknad där man kan fritt välja sin leverantör av el. För användandet av elnätet betalar man alltid åt det lokala nätbolaget som även samlar
in elskatten. Idag står skatterna för ca 40% av det totala elpriset.

För att den öppna elmarknaden skall fungera väl, kräver det att kunduppgifterna finns tillhanda för alla energibolag. För att underlätta denna informationsgång har
man utvecklat ett lagstadgat Datahub-system. Det är ett centralnav för elavtal och uppgifter gällande kunden och kunders förbrukningsplatser.
För kundens del medför Datahuben en snabb och felfri kundbetjäning då man byter elleverantör.

Personuppgifterna måste vara uppdaterade

Uppdaterade kunduppgifter är viktiga för de 100 st bolag som säljer elkraft och 80 st bolag som distribuerar elen. För att Datahub skall fungera, kräver det att kunduppgifternaär heltäckande och felfria.
Varje enskild förbrukningsplats och kund måste gå att identifiera. För identifieringen av kunduppgifter krävs socialskyddsignum av konsumenterna och FO-nummer av företag och olika samfund.
Nu håller vi på med att uppdatera våra kunduppgifter. Vi saknar tillräckliga personuppgifter för vissa av våra kunder i våra register (t.ex. de som bor utomlands och dödsbon).

Dessa kunder kommer vi att kontakta via sms och direkta telefonsamtal. Ni kan också som kund ta kontakt med vår kundservice (06) 7856 252 eller sända oss de saknade uppgifterna på ett alternativt sätt.

Läs mer om Datahub.

Läs fler meddelanden