Driftsmeddelanden

Kontaktuppgifter

 Kvarnvägen 20, 66900 Nykarleby
Felanmälan: (06) 7220 050
 info@nkab.fi

Driftsmeddelanden

Avbrott i vattenleveransen

Vattenavbrott i Socklot på grund av läckagelappning 10.10.2019. Avbrottet uppskattas pågå 1h.

Störning i vattendistributionen

Vi söker ett större läckage i Pensala, detta kan under dagen orsaka kortare avbrott i vattendistributionen i området. Nykarleby Kraftverk Ab

29.08.2019 08:23 Oplanerat avbrott i vattenleveransen

Vattenverket stänger av vattnet på grund av en avgrävning i Bonäs. Vi reparerar felet så fort som möjligt.

Störningar i vattendistributionen

På grund av ett läckage kan störningar i vattendistributionen förekomma i områdena Jeppo, Ytterjeppo, Pensala och Jussila. Vi beklagar eventuella olägenheter.

14.11.2018 Avbrott

Vattenverket lappar läckage vid Högbackavägen som stoppar vattenleveransen till Högbacka, Smedsbacka och Bådan

26.04.2018 Avbrott i vattenleveransen i Sorvist

Vattenavbrott i Sorvist på grund av läckagelappning 26.4.2018 från 9:30 till 11:00

Planerade avbrott

15.10.2019 21:30 Planerat elavbrott

På grund av Nätverksbygge bryts strömmen för tiden 15.10.2019 klockan 21:30 och 15.10.2019 klockan 21:50 i delar av Bonäs-Lojlax, Dammskata-Öskata, delar av Munsala

25.09.2019 09:00 Planerat elavbrott

På grund av Nätverksbygge bryts strömmen för tiden 25.9.2019 klockan 09:00 och 25.9.2019 klockan 10:00 i delar av Bonäs-Lojlax

19.09.2019 08:45 Planerat elavbrott

På grund av Service och underhåll bryts strömmen för tiden 19.9.2019 klockan 08:42 och 19.9.2019 klockan 08:43 i delar av Karby-Sundby, delar av Socklot

Tryckvariatoner

Pga. servicearbeten vid Nygårdens pumpstation kan det förekomma tryckvariationer i vattenledningsnätet från onsdag eftermiddag till fredag förmiddag, i områdena Jutas och västra sidan av älven nära centrum. Nykarleby Kraftverk.

11.09.2019 22:00 Planerat elavbrott

På grund av Service och underhåll bryts strömmen för tiden 11.9.2019 klockan 22:00 och 11.9.2019 klockan 23:00 i delar av Pensala

10.09.2019 09:00 Planerat elavbrott

På grund av Nätverksbygge bryts strömmen för tiden 10.9.2019 klockan 09:00 och 10.9.2019 klockan 10:00 i delar av Västra Nykarleby Centrum

09.09.2019 22:00 Planerat elavbrott

På grund av Service och underhåll bryts strömmen för tiden 9.9.2019 klockan 22:00 och 9.9.2019 klockan 23:00 i delar av Socklot

06.09.2019 09:00 Planerat elavbrott

På grund av Service och underhåll bryts strömmen för tiden 6.9.2019 klockan 09:00 och 6.9.2019 klockan 10:00 i delar av Kovjoki

04.09.2019 22:00 Planerat elavbrott

På grund av Service och underhåll bryts strömmen för tiden 4.9.2019 klockan 22:00 och 4.9.2019 klockan 23:00 i delar av Östra Nykarleby Centrum

29.08.2019 Planerat avbrott i vattenleveransen

Torsdag 29.8.2019 utför vattenverket arbeten som stoppar vattenleveransen till Regnbågen, Norrskenet, Stjärnfallet, Bollgränd, Diskusgränd och Stenbackagatan samt delar av Munsalavägen. Arbetena pågår från kl.12:30 till 13:30.