Driftsmeddelanden

Kontaktuppgifter

 Kvarnvägen 20, 66900 Nykarleby
Felanmälan: (06) 7220 050
 info@nkab.fi

Driftsmeddelanden

26.04.2018 Avbrott i vattenleveransen i Sorvist

Vattenavbrott i Sorvist på grund av läckagelappning 26.4.2018 från 9:30 till 11:00

Planerade avbrott

Planerat avbrott i vattenleveransen

Torsdag 9.8.2018 utför vattenverket arbeten som stoppar vattenleveransen till Tågsgränd och ut mot Jakobstadsvägen. Arbetena pågår från kl.16:30 till 17:30

Spolningsarbete

Tisdag 31.7.2018 till onsdag 1.8.2018 utför vattenverket spolningsarbeten som ger sämre tryck till Gunilack. Spolning pågår från kl.19:00 till 08:00.

09.07.2018 Ändring i planerat avbrott i vattenleveransen

Nykarleby Kraftverk Ab / Vattenavdelningens kopplingsarbete på huvudledningen inatt 9.7-10.7.2018 längsmed Sorvistvägen avviker från tidigare nämnda tidpunkt. Vattenavbrottet pågår istället kl. 22:00 – 02:00.

9.7.2018 Planerat avbrott i vattenleveransen

Måndagen 09.07.2018 utför vattenverket arbeten som stoppar vattenleveransen till Lippjärv och delar av Sorvistvägen. Arbetena pågår från kl.22:00 till 24:00

Planerat avbrott i vattenleveransen 3.7

Tisdagen 3.7 utför vattenverket arbeten som stoppar vattenleveransen i områdena från skolområdet mot Bådan, Arbetena pågår från kl.8:00 till 9:00

Elavbrott på Forsby byväg 28.6 kl 23:15

På grund av omkopplingar i lågspänningsnätet bryts strömmen på delar av Forsby byväg 28.6.2018 kl 23:15-01:30.

21.06.2018 Planerat avbrott i vattenleveransen

Torsdag 21.06.2018 utför vattenverket arbeten som stoppar vattenleveransen vid Sorvistvägen. Arbetena pågår från kl.15:00 till 18:00

29.05.2018 15:28 Planerat elavbrott

På grund av Nätverksbygge bryts strömmen för tiden 29.5.2018 klockan 05:15 och 29.5.2018 klockan 05:45 i delar av Munsala

17.05.2018 12:15 Planerat elavbrott

På grund av Nätverksbygge bryts strömmen för tiden 18.5.2018 klockan 09:00 och 18.5.2018 klockan 10:30 i delar av Monå-Gunilack

15.05.2018 13:03 Planerat elavbrott

På grund av Nätverksbygge bryts strömmen för tiden 16.5.2018 klockan 04:30 och 16.5.2018 klockan 05:30 i delar av Bonäs-Lojlax, Dammskata-Öskata, delar av Munsala