Driftsmeddelanden

Kontaktuppgifter

 Kvarnvägen 20, 66900 Nykarleby
Felanmälan: (06) 7220 050
 info@nkab.fi

Driftsmeddelanden

Avbrott i vattenleveransen

Vattenavbrott i Socklot på grund av läckagelappning 10.10.2019. Avbrottet uppskattas pågå 1h.

Störning i vattendistributionen

Vi söker ett större läckage i Pensala, detta kan under dagen orsaka kortare avbrott i vattendistributionen i området. Nykarleby Kraftverk Ab

29.08.2019 08:23 Oplanerat avbrott i vattenleveransen

Vattenverket stänger av vattnet på grund av en avgrävning i Bonäs. Vi reparerar felet så fort som möjligt.

Störningar i vattendistributionen

På grund av ett läckage kan störningar i vattendistributionen förekomma i områdena Jeppo, Ytterjeppo, Pensala och Jussila. Vi beklagar eventuella olägenheter.

14.11.2018 Avbrott

Vattenverket lappar läckage vid Högbackavägen som stoppar vattenleveransen till Högbacka, Smedsbacka och Bådan

26.04.2018 Avbrott i vattenleveransen i Sorvist

Vattenavbrott i Sorvist på grund av läckagelappning 26.4.2018 från 9:30 till 11:00

Planerade avbrott

Planerat avbrott i vattenleveransen

Idag 15.11.2019 utför vattenverket arbeten som stoppar vattenleveransen till Kampen och Frillmossen. Arbetet förväntas pågå 1-2h efter kl.12.

07.11.2019 05:30 Planerat elavbrott

På grund av Nätverksbygge bryts strömmen för tiden 7.11.2019 klockan 05:30 och 7.11.2019 klockan 05:45 i delar av Munsala

Planerat avbrott i vattenleveransen

Under vecka 45 kan förekomma kortare avbrott i vattenleveransen till Frillmossenområdet på grund av kopplingsarbeten vid Åminnevägen.

31.10.2019 08:30 Planerat elavbrott

På grund av Nätverksbygge bryts strömmen för tiden 31.10.2019 klockan 08:30 och 31.10.2019 klockan 15:00 i delar av Bådan

24.10.2019 Planerat avbrott i vattenleveransen

Torsdag 24.10 utför vattenverket arbeten som kan påverka vattenleveransen i delar av Socklot. Arbetena pågår från kl.08:00 till 09:00.

23.10.2019 15:00 Planerat elavbrott

På grund av Nätverksbygge bryts strömmen för tiden 23.10.2019 klockan 15:00 och 23.10.2019 klockan 15:05 i delar av Munsala

23.10.2019 08:30 Planerat elavbrott

På grund av Nätverksbygge bryts strömmen för tiden 23.10.2019 klockan 08:30 och 23.10.2019 klockan 08:35 i delar av Munsala

22.10.2019 12:45 Planerat elavbrott

På grund av Service och underhåll bryts strömmen för tiden 22.10.2019 klockan 12:45 och 22.10.2019 klockan 14:00 i delar av Vexala västra

17.10.2019 08:30 Planerat elavbrott

På grund av Nätverksbygge bryts strömmen för tiden 17.10.2019 klockan 08:30 och 17.10.2019 klockan 15:00 i delar av Dammskata-Öskata

15.10.2019 21:30 Planerat elavbrott

På grund av Nätverksbygge bryts strömmen för tiden 15.10.2019 klockan 21:30 och 15.10.2019 klockan 21:50 i delar av Bonäs-Lojlax, Dammskata-Öskata, delar av Munsala