El

Nykarlebys sannolikt första elektriska dynamo installerades i stadskvarnen år 1900. Staden övertog elproduktionen år 1918 och i september 1926 kunde det nybyggda vattenkraftverket producera elektricitet. I dag producerar det egna vattenkraftverket ca 15 % av elbehovet och en utbyggnad av vattenkraftverket är aktuellt åren 2014 till 2017.

Nykarleby Kraftverk Ab:s elavdelning har en personal på 10 st. De anställda tar hand om planering, utbyggnad, underhåll och drift av elnätet som totalt är över 800 km långt och har 300 20/0,4 kV transformatorer. Övervakning av vattenkraftverket tillhör även vardagen för elavdelningens personal.

Vårt delägarskap i Katternö-koncernen möjliggör storskalighetens fördelar i lämpliga portioner. Nykarleby Kraftverk äger andelskraftsandelar i tiotals olika kraftverk, t.ex. Alholmens Kraft i Jakobstad. Utvecklingen vid andelskraftsverken går mot allt mer förnybart. Torv ersätts i mån av möjlighet av skogsbaserade bränslen. Vissa stenkolskraftverk kommer inte att uppnå nya allt striktare utsläppskrav och därför måste kraftverken avvecklas under de kommande åren. Denna avveckling av kolkraften måste i sin tur ersättas med nya utsläppsfria satsningar såsom t.ex. vindkraft, kärnkraft och vattenkraft för att vårt samhälle fortsättningsvis skall kunna utvecklas. Redan över en längre period har bruttonationalprodukten och elbehovet gått hand i hand – ett tydligt tecken på att elen är något av samhällets pulsåder.

Nykarleby Kraftverks uppgift är att göra allt vi kan för att se till att närsamhällets behov mättas, och inte glömma att detta skall ske till rimliga kostnader. Älvens potential och energi skall gå att utnyttja långt in i framtiden, vilket gör vår uppgift att förvalta vattenkraften både anrik och spännande.