Blanketter och villkor

Blanketter

Anmälningsblankett för elanläggningar

Anslutning av mikroproduktion – blankett

För att vi skall kunna föra register på mikroproduktionsanläggningar inom vårt område behövs:
– Ovanstående blankett för registrering av mikroproduktionsanläggning.
– Situationsplan (karta) var anläggningen finns, adress och förbrukningsplatsens namn.
– Apparattyper på solpanel, vindkraftverk och invertrar för dessa.