Mikroproduktion

Hur fungerar det och vad behöver jag tänka på?

Välj en mikroproduktionsanläggning (< kVA) som är lämplig både med tanke på den plats du tänker placera den på och hur ditt eget elbehov varierar över året.

Jämför pris och prestanda på olika anläggningar innan du bestämmer dig och kontrollera att din anläggning kommer att uppfylla nätbolagets tekniska krav för produktion.

Som mikroproducent är du själv ansvarig för att funktionen och säkerheten på din anläggning upprätthålls och tillverkaren bör ge rekommendationer för vilka funktioner som ska kontrolleras och hur ofta. Det är alltså viktigt att man väljer en pålitlig anläggningsleverantör och -installatör.

En mikroproduktionsanläggning kräver sannolikt åtgärdstillstånd eller bygglov så kontakta därför byggnadsinspektionen i din kommun.

Du får betalt för det överskott av elenergi du matar in till elnätet

Om du vill sälja den elenergi du matar in på elnätet kan du teckna avtal med ditt elbolag.

Nykarleby Kraftverk betalar börspris (månadens medeltal) utan avdrag eller grundavgifter.
Beloppet syns som en kreditering på den vanliga elfakturan.

Hur maximera nyttan av den egna elproduktionen?

Den största vinsten med egen elproduktion får du genom att själv förbruka den el du producerar. Då minskar din kostnader för elnätet, elenergin och framför allt elskatter och moms.

Läs mera här

Mer om solkraft

Blanketter

Villkor för elproduktion