Elens ursprung

Elförsäljning 2022

Den elektricitet som år 2022 såldes av Nykarleby Kraftverk Ab fördelas enligt energikällorna:

  • förnybar energikällor 63,1 %
  • fossila energikällor 29,3 %
  • kärnkraft 7,6 %

Under 2022 gav den sålda elen upphov till ett koldioxidutsläpp på 196,66 g/kWh, medan elproduktionen förbrukade 0,25 mg kärnbränsle per kWh.

Rapportering om distribution av energikällor och utsläpp har stadgats i lagen som grundar sig på inremarknadsdirektiv för el. Rapporteringen gäller elen som sålts under föregående kalenderår. Den totala distributions- och utsläppsinformationen publiceras alltid i början av sommaren.

Elprodukter

Allmän el

Ursprunget på vår allmänna el är en blandning verifierade ursprungsgarantier från våra egna förnybara energikällor och kärnkraft samt Finlands residual mix. Fördelningen mellan förnybart, kärnkraft och fossilt är ungefär en tredjedel vardera.

100% förnybar el

Vår förnybara el är till 100% verifierad med ursprungsgarantier från vår egen vattenkraft, vindkraft och bioenergi.