El

Priser

EL Tariffer 1.11.2019

Vi justerar priset på distribution och elkraft, i snitt ökar elräkningens slutsumma med ca 3%.

EL Tariffer 1.1.2019

Vi höjer elkraftens förbrukningsavgift med ca 8 % den 1.1.2019

EL Tariffer 1.7.2018

Distributionsavgiften justeras från och med 1.7.2018

EL Tariffer 1.1.2017

Distributionsavgiften justeras från och med 1.1.2017

EL Tariffer 1.7.2016

Nykarleby Kraftverk sänker elkraftens förbrukningsavgift med ca 6 % från och med 1.7.2016

EL Tariffer 1.1.2016

Nykarleby Kraftverk sänker elkraftens förbrukningsavgift med ca 7 % från och med 1.1.2016.

EL Tariffer 1.5.2015

Nykarleby Kraftverk sänker elkraftens förbrukningsavgift med ca 6 % från och med 1.5.2015.

 El anslutningspriser fr.o.m. 1.10.2018

Villkor

 Elanslutningsvillkor AV 2019

Elleveransvillkor ELV 2019

 Nättjänstvillkor NTV 2019

 Elförsäljningsvillkor EFV 2014

Jämför priser

 Elprisjämförelse (Energimarknadsverket)

Villkor för elproduktion

 Anslutningsvillkor för elproduktion AVP 14

 Nättjänstvillkor för elproduktion NTVP 11

 Anslutning av elproduktionsanläggningar till Nykarleby Kraftverks elnät

 Tekniska krav för anslutning av elproduktionsanläggningar