Elproduktion och distribution

Till elverkets verksamhet hör eldistribution, elproduktion och elförsäljning. På vårt distributionsområde från Sundby i norr till Pensala i söder har vi ca 4 600 kunder. För att få fram elen till alla kunder har vi ett elnät på ca 800 km, varav 300 km är 20 kV (hsp) linjer och 500 km är 400 V (lsp) linjer. I nätet finns också 275 st. 20/0,4 kV transformatorstationer.

Energin får vi från våra fyra 110 kV stationer i centrum, Munsala och Jeppo som är kopplade till stamnätet samt från vårt eget vattenkraftverk i centrum. Den totala distributionen är ca 110 GWh/år, varav ca 15–20 procent (omkring 16 miljoner kWh) kommer från vattenkraftverket.

Genom delägarskap i Katternö-bolagen erhåller vi andelskraft bland annat från Alholmens Kraft och Pohjolan voima. För att utjämna elförbrukningsvariationer under året, både köper vi och säljer elkraft på den nordiska elmarknaden.

Verksamheten i siffror

Eldistribution
Elstationer: 4 st/56 MW
Ledningsnät: 780 km
Transformatorer: 280 st.
Energi: 110 milj. kWh/år
Konsumenter: 4800 st.
Personal: 10

Stadsforsens vattenkraftverk

Årlig produktion: 16 miljoner kWh

Turbin 1
Effekt: 4,5 MW
Turbinvatten: 60 m³/sek

Turbin 2
Effekt: 2,15 MW
Turbinvatten: 26 m³/sek