El

Kraftverksbygge 2017-2018

Information
Vi strävar till att aktivt informera om ärenden som berör allmänheten via vår hemsida, facebook och på anslags- tavlor vid dammen.

Kontaktperson:
Janne Öhman
janne.ohman@nkab.fi
Tel. 050-350 6397

Kontakta ansvarsperson

Namn

E-post

Telefon

Kontakta mig via
E-postTelefon

Meddelande

Arbetet fortsätter vid kraftverket

Nu är borrpålningen och markinjektionen som har pågått hela sensommaren och hösten klar. Det har varit både utmanande och tidskrävande men resultatet blev bra. Nästa steg skulle nu vara att torrlägga arbetsområdet med en arbetsdamm och stanna vår nuvarande turbin. Tyvärr gör stora vattenflöden och besvärliga arbetsförhållanden i älvens botten att detta inte längre är möjligt.

Istället kommer den nedre delen av arbetsområdet även den att skyddas/torrläggas med en borrpålsvägg. Positivt med det här alternativet är att vår befintliga turbin kan hållas i produktion.

Publicerat 26.10.2017