Utvecklingsplan

Utvecklingsplan för elnätet – 2024
Alla elnätsbolag i Finland skall enligt Elmarknadslagen utarbeta en offentlig utvecklingsplan för sitt elnät. Både elnätskunder och andra samarbetspartners kan bekanta sig med planen och vid behov ge utlåtanden som hjälper oss vid Nykarleby Kraftverk att bygga framtidens elnät.

Planen uppgörs vart annat år och gällande 2024 års version av planen är det möjligt att ge sitt utlåtande mellan den 1.5 och 9.6 2024 genom att sända epost till m.backlund(at)nkab.fi eller sända vanlig post till Nykarleby Kraftverk Ab, Kvarnvägen 20, 66900 Nykarleby. Märk kuvertet ” utvecklingsplan”.

Vad är en utvecklingsplan för elnät?
Det är en plan som beskriver hur elnätet är tänkt att utvecklas och som uppgjord enligt detaljerade myndighetsföreskrifter och tar fasta t.ex. på;
· Elbehovet i Nykarleby efter 10 år – Här tror vi på en ökning även om pälsbranschen är i ett ytterst svårt läge år 2024.
· Ökningen av antalet solpaneler och laddningsmöjligheter för elbilar – Även här är en betydlig ökning ett högst sannolikt utfall inom de närmast tio åren.
· I framtiden kommer en allt större andel av elförbrukningen att bli flexibel, dvs. att kunna styras – Vi förbereder oss för denna utveckling genom att byta samtliga elmätare under år 2024 och kartlägger olika möjligheter till framtida flexibilitetstjänster
· En indelning av vårt elnät i olika zoner med motsvarande verksamhetsmiljö – vi har valt att dela in vårt ledningsområde i flera zoner där t.ex. centrum är en zon och villaområden en annan.
· Förväntade investeringsmängder – Nykarleby Kraftverk kommer att fortsätta att investera i elnätet på motsvarande nivå som idag.
· Livscykelkalkyler över olika investeringsalternativ, på sikt även helt nya tekniker – För tillfället är jordkabel det förmånligaste alternativet räknat på en 50 års period då man även beaktar underhållskostnader. Men tyvärr går det inte att alltid att lägga ned jordkabel i stening eller bergig terräng och då blir andra alternativ aktuella. Vi håller även ögonen öppna för nya alternativ.

Hur kan du bekanta dig med planen?

Eftersom som planen måste vara väldigt detaljrik har vi valt att göra den i Excel så att vi kan försäkra oss om att fylla alla myndighetskrav. Utöver Excelfilen finns även PDF-filer med karta över de olika zoner som vi delat in vårt distributionsnät i samt områden där vi kan erbjuda tillräcklig kapacitet för t.ex. större solparker.
Naturligtvis är du även välkommen att besöka vårt kontor för att bekanta dig med vår syn på hur elnätet skall utvecklas.

Kontaktperson: Markus Backlund, 050 591 4038, m.backlund(at)nkab.fi

Zonindelning
Utvecklingsplan