Aktuellt

Eldistributionsavbrott i Kovjoki

På grund av arbeten i 20kV-nätet är eldistributionen bruten torsdagen den 29.10 kl.14.00 till kl.15.30.

Avbrottet gäller transformatordistrikt:

T126 Kovjoki Mekan, T98 Lukus, T99 Söderman, T128 Daddas, T298 Meeli farmområde, T287 Rijärvi, T129 Mannfors och T212 Hysalaträsk.

Spänningen kan tillkopplas avvikande från ovan nämnda tidpunkt

Läs fler meddelanden