Aktuellt

Elskatten steg vid årsskiftet

Den 1.1.2015 förhöjdes elskatten för vanliga konsumenter (skatteklass 1) med 0,35 c/kWh.
Idag är den totala elskatten inkl. moms. ca 2,794 c/kWh. Efter skatteförhöjningen fördelas normaltariffens förbrukningsavgift enligt följande: Elnät 23 %, Elkraft 40% och skatter 37%.
Elskatten för industri och växthus (skatteklass 2) kvarstår enligt tidigare.
Nykarleby Kraftverk har inte höjt sina tariffer vid årsskiftet.

Läs fler meddelanden