Aktuellt

En uppdatering av arbetet vid Kraftverksbygget

Under våren har det tyvärr visat sig att delar av de planerade arbetsmomenten riskerade att bli alltför riskfyllda för den nuvarande dammen. En ny planering har medfört nya arbetsmoment och hela projektets tidtabell förskjuts. Kraftverket förväntas nu bli klart under den senare hälften av 2018. Under sommaren 2017 gjordes den nya planeringen och stiltje rådde vid byggplatsen. Hösten 2017 kommer entreprenören att genomföra borrpålning som startar v.34 och pågår i ca 2-3 veckor, upprättande av en arbetsdamm från östra älvstranden samt schaktning och sprängning.

Läs fler meddelanden