Aktuellt

Water / Vatten / Vesi

You don’t have to boil the water anymore and it’s drinkable as it is. The chlorination continues as a safety measure.

Vattnet behöver inte kokas och kan drickas som sådant. Kloreringen fortsätter som en säkerhetsåtgärd.

Vettä ei tarvitse enää keittää ja vesi on juomakelpoista sellaisenaan. Klooraus jatkuu varmuuden vuoksi.

Läs fler meddelanden