Nykarleby Kraftverk Ab

Uudenkaarlepyyn Voimalaitos on Uudenkaarlepyyn kaupungin omistama liikelaitos joka tarjoaa pääosin Uudenkaarlepyyn alueella asuville asiakkaille sähkö, vesi-, viemäri sekä kaukolämpöpalveluita.

Sähköliittymien lukumäärä on vajaa 5000 kpl ja sähköä siirretään vuosittain reilut 100 GWh. Kaupungin keskustassa sijaitseva 4,5 MVA vesivoimalaitos tuottaa noin 20 % Uudenkaarlepyyn tarvitsemasta sähkönmäärästä ja loppuosa hankitaan yhteisomistettujen voimalaitosten kautta, mm Pietarsaareessa sijaitsevalta Alholmens Kraftilta, joka on yksi maailman suurimmista biovoimalaitoksista.

Vesiliittymien määrä on vajaa 3000 kpl ja vettä kulutetaan vuosittain 800.000 kutiometriä. Suurin osa vedestä hankitaan Kovjoki Vatten Ab:ltä, joka on Pedersören kunnan ja Uudenkaarlepyyn kaupungin yhteisomistuksessa oleva pohjavesipuhdistamo. Loppuosa vedestä hankintaan omista pohjavesilähteistä. Viemäriverkkoon liittyneitä kuluttajia on 900 kpl ja vuosittain laskutettu määrä on 200.000 kutiometriä. Kaikki viemärivesi siirretään siirtoviemäriä pitkin Pietarsaaressa sijaitsevalle Alhedan puhdistamolle.

Vuonna 2008 aloitettu kaukolämpötoiminta on saanut hyvän vastaanoton kaupungissa. Kaukolämpöverkkoon on liittynyt pääosa kaupungin suurista lämmönkulutuskohteista. Lämpö tuotetaan 3 MW:n biokattilassa jonka polttoaineena on paikallinen metsähake. Hakkeella tuotettu lämpö vähentää vuosittaista lämmitysöljyn kulutusta yli miljoonalla litralla. Kulutushuippujen ja biokattilan seisakkien aikana lämpöä tuotetaan myös öljykattiloilla. Tavoitteeksi on asetettu ettei öljyn määrä milloinkaan ylittäisi 10 % osuutta tuotetusta lämmöstä.