Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
Uudenkaarlepyyn Voimalaitos Oy
Y-tunnus 2367680-4
Myllytie 20
66900 Uusikaarlepyy
06-785 6252

info@nkab.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Pekka Siekkinen
Talouspäällikkö
050-517 9042

Rekisterin nimi:
Asiakasrekisteri

Perusteet rekisterille:
Henkilötietolaki
Asiakassuhde rekisterinpitäjän ja asiakkaan välillä

Rekisterin tarkoitus:
Uudenkaarlepyyn Voimalaitos Oy:n nykyisten ja aikaisempien asiakkaiden henkilötietoja käytetään:

 • asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen
 • tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen
 • tuotteiden ja palveluiden markkinointiin
 • maksujen valvontaan ja perintään

Rekisterin sisältö:

 • nimi
 • henkilötunnus
 • kieli
 • yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • suoramarkkinointilupa tai –kielto
 • asiakkaiden ryhmittelytietoja
 • tietoja energian- ja vedenkulutuksesta
 • tietoja käyttöpaikasta
 • tietoja käyttöpaikassa sijaitsevista mittareista

Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä sekä käyttöpaikassa olevien mittauslaitteiden välityksellä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös ulkoisista tietolähteistä, kuten Fonecta, Fakta, YTJ ja Suomen Asiakastieto Oy.

Tietoja päivitetään myös Energiateollisuuden julkaisemien sähkömarkkinoiden tidonvaihdon sääntöjen perusteella.

Tietojen luovutukset:
Henkilötietoja ei luovuteta Uudenkaarlepyyn Voimalaitos Oy:n ulkopuolelle. Voimassaolevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

Tiettyjä henkilötietoja, kuten nimi-, osoite- ja käyttötietoja voidaan siirtää Uudenkaarlepyyn Voimalaitos Oy:n yhteistyökumppaneille ja palvelutoimittajille esim. laskujen tulostamiseen.

Yhteistyökumppaneiden kanssa on tehty erilliset henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Uudenkaarlepyyn Voimalaitos Oy:n palveluksessa olevilla valtuutetuilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Uudenkaarlepyyn Voimalaitos Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Sähköisessä muodossa olevan tiedon käyttöön tarvitaan käyttäjätunnukset ja salasanat. Paperiaineisto säilytetään lukituissa arkistotiloissa.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus:
Asiakkaalla on lakiin perustuva oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiakkaalla on myöskin oikeus kieltää tietojen käyttämistä suoramainontaan, etämyyntiin sekä markkinointitutkimuksiin.

Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti Uudenkaarlepyyn Voimalaitos Oy, Myllytie 20, 66900 Uusikaarlepyy, tai sähköpostitse info@nkab.fi.

Pyynnöt voi myöskin jättää rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti.

Rekisteriseloste.pdf