Fjärrvärme

Nykarleby Kraftverks fjärrvärmenät har som uppgift att förse fastigheter i stadens centrum med konkurrenskraftig värme. Fjärrvärmenätet betjänar både egnahemshus, fastighetsbolag och industrin.

Stamnätet byggs ut enligt en fastställd plan till de områden i centrum där det är ekonomiskt fördelaktigt för konsumenterna att ansluta sig. Faktorer som påverkar är antalet potentiella kunder, avståndet till fjärrvärmeanläggningen och den beräknade förbrukningen av värme.

Fjärrvärmeanläggningen har från början dimensionerats för en storskalig produktion och distribution av värme under kontrollerade former. Det betyder att de fastigheter som ansluter sig kommer att erhålla värme också under t. ex. extremt kalla perioder. Genom att bygga en fjärrvärmeanläggning som kan drivas med flera olika bränslen har Nykarleby Kraftverk försäkrat sig om en driftsäker och konkurrenskraftig leverans av värme till sina kunder.

Intresset för att ansluta sig till fjärrvärmenätet har varit stort, vilket överensstämmer med den allmänna trenden i Finland. Ca 2,5 miljoner finländare var vid årskiftet 2008/2009 anslutna till lokala fjärrvärmenät. Det betyder att fjärrvärmen står för hälften av den totala värmemarknaden i Finland. Av våningshusen använder hela 95 procent fjärrvärme.

Fjärrvärmens popularitet baserar sig främst på enkelheten, driftsäkerheten och konkurrenskraften.