FAQ – Fjärrvärme

Om förutsättningarna finns är fjärrvärmen ett bra alternativ.

Närheten till befintligt fjärrvärmenät samt fastighetens interna förutsättningar är avgörande. En VVS-montör utreder de interna möjligheterna och Nykarleby Kraftverk utreder förutsättningarna för en anslutning.

Janne Öhman, ansvarig över fjärrvärmeavdelningen.

Janne Öhman på fjärrvärmeavdelningen tar emot alla anmälningar och frågor kring fjärrvärmeanslutningar. Konsultera gärna en VVS-montör innan för att komma fram till dina möjligheter att installera ett fjärrvärmesystem.

Installation av ledning, ventiler, mätare och filter.

I anslutningstariffen ingår byggande av husets anslutningsledning från huvudlinjen in genom ytterväggen. Avstängningsventiler, energimätare och smutsfilter ingår också i anslutningsavgiften. Arbetsområdet återställs efter avslutat arbete.

Beror på värmeeffekten.

Kostnaden bestäms utgående från avtalet mellan värmeleverantören och kunden. Avtalseffekten beräknas utgående från kundens värmebehov (effekt) vid den dimensionerade utomhustemperaturen -29 grader. För ett normalstort egnahemshus är avtalseffekten 10 kW. Anslutningskostnaden kan beräknas från tariffen utgående från den avtalade effektens storlek.

Förbrukningsavgiften är 54,52 €/MWh (moms 0%).

Grundavgiften bestäms utgående från storleken på den värmeeffekt (kW) som avtalats mellan värmeleverantören och kunden.
Avgiften räknas fram enligt den formel som finns på tariffbladet.

Fjärrvärmens stamnät är utbyggt i centrum av Nykarleby. Värmecentralen finns på industriområdet och ledningsnätet går fram till t.ex.
Stjärnhallen och Juthbacka. Då nya kunder ansluts sker planeringen i första hand med hänsyn till medelstora och stora värmeförbrukningsplatser.
Även fastigheter med litet värmebehov kan anslutas ifall fastigheten befinner sig nära ledningsnätet.

 

Det är enkelt, tryggt, miljövänligt och konkurrenskraftigt.

Systemet är i grunden mycket driftsäkert, kunden har kontinuerlig tillgång till värmeenergi. Fjärrvärmen är en miljöneutral värmeproducent och är relativt lätt att installera i vattenburna värmesystem.