Fjärrvärmepriser och villkor

Fjärrvärmeprisets uppbyggnad

Priset på fjärrvärme är uppbyggt av tre olika avgifter. De olika avgifterna är anslutningsavgift, grundavgift och energiavgift(förbrukningsavgift). Grundavgiften tillsammans med energiavgiften bildar den fortlöpande värmekostnaden(€/MWh) medan anslutningsavgiften är en engångsinvestering.

Anslutningsavgiften är en engångssumma som kunden betalar när ett fjärrvärmeavtal inleds.
Avgiften är momsfri och kan återbetalas ifall kunden väljer att avsluta avtalet. Avgiften bestäms på basen av avtalad effekt mellan kund och leverantör.

Grundavgiften är en årlig avgift som likt anslutningsavgiften bestäms på basen av den effekt som kunden avtalar med leverantören(anslutningseffekt).

Energiavgiften fastslås genom den uppmätta mängd energi(MWh/a) som kunden förbrukar till
rådande energipris(€/MWh). Energipriset är bundet till bränslekostnaderna och är samma för alla
kunder oavsett anslutningseffekt.

Anslutningsavgiften samt grundavgiften kan beräknas utgående från anslutningseffekten enligt
fjärrvärmetariffen. Energiavgiften kan beräknas utgående från kundens nuvarande
energiförbrukning och energipriset.

Fjärrvärmetariff 1.11.2022

Anslutningsavgiften och grundavgiften beräknas enligt formeln

Avgift(€) = k * (a + b * P)

där k,a och b är konstanter som kan ses ur tabellerna nedan och bestäms beroende på vilket
effektområde (A-D) kundens avtalade effekt ligger i. P är den avtalade effekt som kunden maximalt har till sitt förfogande från fjärrvärmenätet enligt fjärrvärmeavtalet.

 

Anslutningsavgift (fri från moms pga. att avgiften är återbetalningsbar)

Grupp P [kW] a b k Anslutningsavgift (€)
A 0 – 20 1800 125 1,07 1,07 * (1800 + 125 * P)
B 21 – 80 2160 107 1,07 1,07 * (2160 + 107 * P)
C 81 – 150 3520 90 1,07 1,07 * (3250 + 90 * P)
D 151 -> 9070 53 1,07 1,07 * (9070 + 53 * P)

OBS! Anslutningsavgiften är momsfri och återbetalningsbar.

 

Grundavgift

Grupp P [kW] a b k Grundavgift (€/år)
A 0 – 20 15 31 1,16 1,16* (15 + 31 * P)
B 21 – 80 195 22 1,16 1,16* (195 + 22 * P)
C 81 – 150 355 20 1,16 1,16* (355 + 20 * P)
D 151 -> 1555 12 1,16 1,16* (1555 + 12 * P)

OBS! Grundavgiften är momsbelagd. Momsen är inte beaktad i formeln i tabellen ovan.

 

Energipris

Energipriset är 72,29 €/MWh inklusive moms (58,30 €/MWh moms 0 %) och är lika för alla kunder oavsett anslutningseffekt.

Fjärrvärmepriserna som PDF

 

Villkor

Anslutnings- och försäljningsvillkor för fjärrvärme