Fjärrvärmeproduktion och distribution

Nykarleby Kraftverks fjärrvärmeanläggningar finns vid Fabriksgatan och vid kraftverksdammen. Dessutom kan Nykarleby Karftverk köpa producerad värme från Topeliusgymnasiets fastighet.

Värmen produceras med olika fasta biobränslen (flis och torv) samt tung brännolja. Den totala produktionseffekten ligger på 12,5 MW. På årsnivå produceras över 15 miljoner kWh varav hela 97 procent med fast bränsle. Bränslepannan för fast bränsle står alltså för basproduktionen av fjärrvärme medan pannorna som drivs med tung brännolja ger reservkapacitet, som kan användas vid underhållsstopp och extremt kalla perioder.

Vårt biobränsle levereras till 100% av Nykarleby Energiandelslag. Andelslagets medlemmar består av lokala skogsägare och har som uppgift att köpa upp energived som upparbetas och transporteras till vår produktionsanläggning. Ansvarig för uppköp av energived är Richard Hagman, tel. 0500-193080 eller Trygve Smedman tel. 050-4664970.

Ledningsnätet är 8 km långt och förser närmare 80 kunder med värme. De flesta av dem är flervåningshus och kommunalt ägda fastigheter.

Verksamheten i siffror

Produktionsanläggningarna
Effekt (Fast bränsle): 6 MW
Effekt (Tung brännolja): 6,5 MW
Energiproduktion: 16 milj kWh/år

Ledningsnätet
Längd: 8 km
Vattenmängd: 200 m³
Antal förbrukningsplatser: 77 st