Aktuellt

Förtydligande av ÖT:s artikel 24.4.2018

Dagens artikel i ÖT (24.4) kan ge upphov till missförstånd och därför vill vi förtydliga en del begrepp.

Kraftverksbygget framskrider planenligt. Vårfloden kommer varje år, större eller mindre, och kommer ingalunda som någon överraskning utan har funnits med i planerna.

De extrakostnader och den fördröjning som uppstått i projektet kommer inte som en följd av vårfloden utan pga. av nödvändiga byggnadstekniska förändringar som gjordes under sommaren och hösten 2017.

I dagsläget har vi extrakostnader på ca 15% av en totalbudget på ca. 5 miljoner, men tack vare de förändringar som gjorts har vårt befintliga kraftverk kunnat producera el hela byggtiden istället för den ursprungliga planen med ett produktionsavbrott på flera månader.

Läs fler meddelanden