Aktuellt

Har du fått SMS av oss? Läs mer här.

Nykarleby Kraftverk har tagit i bruk ett meddelandesystem som vi använder oss av när det uppstår längre elavbrott eller störningar i vårt eldistributionsnät på grund av vädret eller andra omständigheter. Vi informerar också om planerade avbrott som berör en viss förbrukningsplats.

Tanken är att vi använder SMS som informationskanal så att alla som drabbas av elavbrott har möjlighet att se att vi är medvetna om problemet och jobbar på det. I den mån det är möjligt försöker vi också ge en uppskattning på hur länge avbrottet beräknas pågå.

SMS meddelanden kommer dygnet runt om man inte uttryckligen väljer att få dem enbart dagtid. Via vår kundwebb kundweb.nkab.fi kan man logga in och registrera sig eller ändra sina uppgifter. Man kan också avregistrera sig via den sidan om man är registrerad. Här är lite mer info om hur du loggar in.

OBS! Då man ändrar sina uppgifter, t.ex. lägger till ett telefonnummer, måste man mata in alla uppgifter på nytt. Man skriver alltså över sina uppgifter varje gång man gör en ändring.

 

Läs fler meddelanden