Aktuellt

Julgransinsamling 2021

Kom med din julgran till oss. Vi tar hand om den och du kan vinna 2021 kWh elkraft från oss, om du är vår kund!

Gör så här:

  1. Ta en lapp ur den gråa postlådan.
  2. Skriv ditt namn och telefonnummer.
  3. Sätt din lapp i den gröna postlådan.
  4. Släng din gran i containern.

Info

  • Insamlingstid: 24.12.2020–31.1.2021
  • Endast julgranar samlas in
  • Du kan lämna in din gran utan att delta i lotteriet
  • Lotteriet gäller endast för Nykarleby Kraftverks elkunder
  • Insamlingspunkten är Fjärrvärmecentralen på Fabriksgatan

P.S. Kameraövervakning vid fjärrvärmecentralen.

Läs fler meddelanden