Aktuellt

Kraftverket

Att bygga under vattenytan betyder att man konstant har vattnet som motståndare. Det har vi fått erfara på flera olika sätt under detta projekt och det märks inte minst som en förlängd tidtabell. Läckagen har varit påfrestande för såväl entreprenör, planerare som beställare eftersom det försvårat och fördröjt de egentliga arbetsmomenten.  Sedan mitten av Juli har vi för första gången under projekttiden vattnet under kontroll och har hela arbetsområdet är tillgängligt. Det här betyder mycket för arbetets fortskridande och vi hoppas att den positiva situation som nu råder håller i sig.

Under våren och försommaren krävdes mycket arbete för att täta ett läckande markskikt mellan berget och den gamla dämpningsbassäng som finns nedan om utskovsluckan. Ett moment som inte ingått i den ursprungliga planen. Denna tätning har gjorts som undervattensarbete och inneburit många timmar av utmanade dykning i trånga utrymmen och i vatten med dålig sikt. Slutresultatet blev bra och från mitten av Juli har vi haft ett torrt arbetsområde.

Arbetet pågår nu på flera fronter med bla. borrning, sprängning, betongsågning och armering. Dessa moment väntas bli färdiga i början av September och då kan mera omfattande gjutningar ta vid. Betongarbetet kommer att fortgå under hela resten av året.

Läs fler meddelanden