Aktuellt

Kraftverksbygget 2014-2017

Nykarleby Kraftverk förberedde bygget av det nya vattenkraftverket redan under hösten 2014
genom att utföra vissa underhållsarbeten nedanom kraftverksdammen i centrum av Nykarleby.
Det egentliga kraftverksbygget sker under år 2016 och det nya vattenkraftverket beräknas stå klart
till sommaren 2017.

Byggtida trafikarrangemang
Under byggtiden, dvs. fram till sommaren 2017, krävs det vissa specialarrangmang för  att den
lätta trafiken fortsättningsvis skall kunna löpa över kraftverksdammen. I viss mån kommer
även tung trafik att röra sig  på området och därmed ombedes allmänheten att  följa de speciellt
utmärkta lederna för den lätta trafiken.

Föräldrar – kom gärna ihåg att informera era barn om dessa arrangemang. Kraftverksbron kan alltså användas, men extra försiktighet skall iakttas då man rör sig
intill kraftverksbygget. Det egentliga arbetsområdet kommer att inhägnas.

Aktörer vid kraftverksbygget
Beställare                                              Nykarleby Kraftverk Ab www.nkab.fi
Allmänna trafikarrangemang                 Nykarleby Stad/ Tekniska sektorn

Länk till bilaga: Kraftverksbygget 2014 info till skolorna

Läs fler meddelanden