Aktuellt

Kundinfo – Asiakastiedote 06/2015

Nytt vattenpris 1.7.2015
Kovjoki Vatten Ab har höjt märkbart sitt produktionspris för vatten i början av året. Den största enskilda orsaken till prisjusteringen är planeringen av det nya vattentaget i Jeppo som är tänkt att byggas i Kovjoki Vattens regi under de närmaste åren.
Priset på förbrukningsavgiften för vatten stiger den 1.7.2015 från 1,33 till 1,42 €/m3 (inkl. moms). Grundavgifterna hålls oförändrade. För ett vanligt hushåll med en årlig vattenkonsumtion på 120 kubikmeter ökar den årliga kostnaden med ca 11 euro.

Vattentrycket
Vattenreningsverket i Kovjoki som är byggt redan i slutet av 1960-talet börjar ha svårt att klara av den maximala dagtida förbrukningen under varma sensommardagar.
Vattnet tar sannolikt inte slut, men riskerna för något sämre vattenkvalitet ökar då reningsanläggningen måste köra för fullt. Under nattens timmar finns däremot kapacitet och för att kunna använda denna kapacitet krävs bassänger. Nykarleby Kraftverk håller som bäst på att utreda var stora lågvattenbassänger ger mest nytta för kundernas del.

Kovjoki Vatten har även planer på att bygga en bassäng intill vattenreningsverket i Kovjoki. Nykarleby Kraftverk har nyligen startat ett pilotprojekt gällande kundvisa tankar för storkonsumenter av vatten. Målsättningen är ett helt frivilligt koncept som bidrar till både jämnare tryck och högre försörjningsberedskap hos den enskilde näringsidkaren.
Mer information om vattentankarna i vår kundtidning Ledningsposten.

Veden hinta muuttuu 1.7.2015
Kovjoki Vatten Ab on nostanut tuntuvasti vuoden alusta veden tuotantohintaansa. Suurin yksittäinen syy hinnanmuutokseen on uuden vedenottamon suunnittelu. Kovjoki Vattenin tavoitteena on lähivuosina rakentaa uusi vedenottamo Jepualle.
Veden uusi kulutusmaksu on 1.7.2015 alkaen 1,42 €/m3. Vanha hinta oli 1,33 €/m3. Perusmaksuihin ei tule muutoksia. Vuosikustannus nousee noin 11 € sellaiselle tavalliselle kotitaloudelle minkä vedenkulutus on 120 m3 vuodessa.

Vedenpaine
Kovjoella sijaitsevalla, 1960-luvun lopulla rakennetulla, vedenpuhdistuslaitoksella on haasteita selvitä myöhäiskesän päivittäisistä kulutushuipuista. Vesi ei todennäköisesti lopu kesken, mutta vedenlaatu voi osittain kärsiä jos vedenpuhdistuslaitosta ajetaan täysillä. Lisäkapasiteettia löytyisi öisin mutta tämän kapasiteetin käyttäminen vaati säiliöiden rakentamista. Uudenkaarlepyyn Voimalaitos selvittää parhaillaan minne sijoittaa suuria alavesisäiliöitä asiakkaiden tarpeen kannalta mahdollisimman järkevästi.

Kovjoki Vattenilla on myös suunnitteilla säiliön rakentaminen vedenpuhdistuslaitoksen välittömään läheisyyteen.Uudenkaarlepyyn Voimalaitos on vastikään aloittanut pilottihankkeen jossa tarkastellaan asiakaskohtaisten säiliöiden sijoittamista suurasiakkaiden kulutuskohteisiin. Tavoitteena on täysin vapaaehtoinen toimintamalli joka parantaa yksittäisen elinkeinoharjoittajan kokemaa vedenpainetta sekä myös valmiutta suurhäiriöitä varten. Lisätietoa vesisäiliöistä Johtoposti-asiakaslehdestämme.

Läs fler meddelanden