Följ din förbrukning på nätet

Du kan se sambandet mellan utomhustemperatur och din privata elkonsumtion, dina ungefärliga kostnader för årets månader eller översikt på årets förbrukning.

Är du el eller fjärrvärmekund? Eller har du en fjärravläst vattenmätare. Gå till sidan kundweb.nkab.fi. Du loggar in genom att ange förbrukningsplatsens nummer och ditt kundnummer. Båda syns på din faktura. Se exemplet här nedanför. Förbrukningsinformationen uppdateras en gång per dygn. Kom ihåg det här om du anger en alarmgräns för förbrukningen med larmfunktionen.

Har du en vanlig vattenmätare så kan du meddela din mätarställning via kundwebben. Logga in på vattensidan och ange datum och mätarställning.