Nykarleby Kraftverk Ab – verksamheten idag

Nykarleby Kraftverk skapar genom sin verksamhet och kundinformation förutsättningar för kunderna att göra de rätta miljövalen.

Avloppshanteringen minskar belastningen på vattendragen, fjärrvärmen produceras med inhemska skogsbränslen och älven som flyter genom staden ger en betydande del av den el som våra kunder behöver.