Aktuellt

Planering av ”Ljusparken”

I samband med utbyggnaden av vattenkraftverket, så planerar Nykarleby Kraftverk att samtidigt utföra en upprustning av området mellan Kraftverksdammen och Topeliparken. Tanken är att det skall ske ett etappvis förverkligande och just nu har visionen getts arbetsnamnet ”Ljusparken”.

Se denna översikt för mer info.

Nykarleby Kraftverk tar gärna emot idéer och förslag i anslutning till detta på e-postadressen info@nkab.fi

Läs fler meddelanden