Aktuellt

Prisjusteringar 1.1.2017

Följande prisjusteringar träder i kraft den 1.1.2017
Eldistribution: Ökade stamnätsavgifter och myndigheternas krav på allt bättre leveranssäkerhet medför att eldistributionsavgifterna höjs med 5 %.
Justeringen är den första på tre år. Elskatten har höjts senast 2015 och idag står skatterna för över en tredjedel av den totala elkostnaden.

Vattendistribution: Kovjoki Vatten Ab, som levererar renat grundvatten åt Nykarleby Kraftverk samt Pedersöre Vatten, investerar nästan 2 miljoner euro i en ny vattentäkt. För att kunna finansiera denna investering har Kovjoki Vatten höjt sitt försäljningspris kraftigt. Det leder till att även Nykarleby Kraftverk tvingas höja förbrukningsavgiften för vatten i motsvarande mån, från 1,42 €/m3 till 1,60 €/m3 (inkl. moms). Grundavgifterna kvarstår oförändrade.

Läs fler meddelanden