Information om SMS tjänsten.

Nykarleby Kraftverk har tagit i bruk en tjänst där du som kund kan få ett SMS meddelande direkt till din mobiltelefon om det förekommer eller är planerat längre störningar i el- eller vatten distributionen vid din eller dina förbrukningsplatser..

Information sänds till de som har ett telefonnummer registrerat i tjänsten. Har du som kund nyligen fått ett SMS av oss där vi meddelat att tjänsten tas i bruk för en viss förbrukningsplats, så behöver du inte göra något. Har du inte fått något meddelande, så innebär det att vi inte har ditt telefonnummer. Du kan då registrera dig direkt via kundweb.nkab.fi. Klicka på SMS och logga in med ditt förbrukningsplatsnummer och ditt kundnummer. Där kan du också välja vilka tider på dygnet som du vill motta SMS, samt aktivera ytterligare två telefonnummer dit du vill att meddelandena skall komma. Avaktivering av funktionen sköter du också från kundweb.nkab.fi.

Observera att registreringen gäller för en specifik förbrukningsplats och skilt för vatten och el, så har du flera förbrukningsplatser som du vill få avbrottsinfo för, så måste du registrera dem var och en för sig.

Dina inloggningsuppgifter i form av förbrukningsplatsnummer och kundnummer hittar du på din faktura:

OBS! Då man ändrar sina uppgifter, t.ex. lägger till ett telefonnummer, måste man mata in alla uppgifter på nytt. Man skriver alltså över sina uppgifter varje gång man gör en ändring.

 

Kundweb info bild