Aktuellt

Störningar i vattendistributionen 11.2

På grund av kopplingsarbeten i Sorvist, Visten på onsdag 11.2.2015 kl.12:00 – 15:00 kan tryckvariationer i vattenledningsnätet förekomma.
Främst berörs Forsby, Lippjärv, Sorvist och Sorvistvägen.

Läs fler meddelanden