Aktuellt

Information till skolor, elever och föräldrar

Nykarleby Kraftverks kraftverksbygge 2017-2018
Arbetet med det nya vattenkraftverket kommer att inledas under vecka 8 och fortgå under hela år 2017. Det nya kraftverket beräknas bli klart i januari 2018 men beroende på nederbörd och mängden vatten i älven kan tidtabellen förskjutas. Under projektets gång kommer materialtransporter till och från arbetsområdet att ske via Lybecksgatan samt via Seminariegatan och cykelbanan ner till kraftverksdammen. Vi hoppas ni respekterar trafikarrangemangen och har överseende med eventuella begränsningar som de medför.
Trafikarrangemang
Tanken är att kraftverksbron och kringliggande lätta trafikleder så långt som det är möjligt skall vara öppna för trafik i normal ordning. Vid materialtransporter, sprängningsarbeten etc. kan trafiken stoppas för en kortare stund. Vid dessa tillfällen kommer en trafikvakt att dirigera trafiken vid det område som berörs. Vi ber er att röra er försiktigt, vara uppmärksamma på informations- och varningsskyltar samt att följa trafikvakternas anvisningar.
Föräldrar – vänligen informera era barn om trafikarrangemangen och be dem hålla ordentligt avstånd till arbetande maskiner och lastbilar. Trafiksäkerheten är av hög prioritet och för att kunna förebygga farosituationer mottar vi gärna respons kring hur trafiken löper. Vid behov ändras arrangemangen. Målet är att ha en välfungerande trafik utan att äventyra säkerheten.
Information
Vi strävar till att aktivt informera om ärenden som berör allmänheten via vår hemsida, Facebook och på anslagstavlor vid dammen.

Kontaktperson: Janne Öhman janne.ohman@nkab.fi Tel. 050-350 63 97

Läs fler meddelanden