Aktuellt

Tietoa kouluille, oppilaille ja vanhemmille

Uuden vesivoimalaitoksen rakennusurakka 2017-2018
Uuden vesivoimalaitoksen rakennustyöt alkavat viikolla 8 ja jatkuvat koko vuoden 2017. Tavoitteena on käynnistää uusi voimalaitos tammikuussa 2018. Rankat vesisateet voivat viivästyttää hanketta. Rakennushankeen aikaiset materiaalitoimitukset työmaalle ja sieltä pois tapahtuu Lybeckinkadun ja Seminaarikadun kautta. Seminaarikadun puolelta kuormat ajetaan joen rantaan pyörätietä pitkin. Toivomme että kunnioitatte alueen liikennejärjestelyitä
ja niistä aiheuttavia tiettyjä rajoituksia.

Liikennejärjestelyt

Tarkoituksenamme on että patosilta ja sitä ympäröivät kevyenliikenteenväylät ovat mahdollisuuksien mukaan avoinna tavanomaiselle kevyelle liikenteelle. Kuljetusten ja räjähdystöiden aikana liikennettä joudutaan väliaikaisesti rajoittamaan. Tällöin liikennettä ohjaa liikenteenvalvoja. Pyydämme noudattamaan varovaisuutta sekä huomiomaan alueen varoitus- ja tiedotuskyltit. Muistattehan noudattaa
liikenteenvalvojan antamia ohjeita.
Vanhemmat – pyydämme teitä kertomaan lapsillenne liikennejärjestelyistä. Muistuttakaa myös lapsia että pysyvät riittävän etäällä työkoneista ja –autoista.
Liikenneturvallisuus on meille tärkeää ja vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi otamme mielellämme vastaan palautetta liikenteen sujuvuudesta. Tarvittaessa muutamme liikennejärjestelyitä. Tavoitteemme on hyvin toimiva liikennejärjestely joka ei vaaranna kenenkään turvallisuutta.

Tiedotus
Tiedotamme hankkeesta alueella sijaitsevien taulujen avulla sekä kotisivujemme ja
facebookin kautta.
Yhteyshenkilö: Janne Öhman, janne.ohman@nkab.fi Puh. 050-350 63 97

Läs fler meddelanden