Aktuellt

Underhåll av vattenledningsnät tisdag 31.5

Råvattenledningen Kainuunkangas-Kangholmen rengörs och spolas Tisdagen 31.5. ca. kl. 9:00 – 19:00. Exakta tidpunkten kan variera.
Arbetena kan föranleda tryckvariationer i ledningsnätet och eventuella smakförändringar i vattnet kan förekomma. Områden som berörs är Jeppo, Ytterjeppo och Munsala.

Läs fler meddelanden