Avloppsutbyggnaden i Nykarleby

För närvarande pågår inga större konkreta avloppsutbyggnadsprojekt i Nykarleby. Avloppet byggs ut där det finns ett betydande intresse bland fastighetsägare och där en utbyggnad samtidigt är ekonomiskt genomförbar.