Vatten & avlopp

Installation av mätare

 Anvisning för installation av vattenmätare

En anvisning kring hur vattenmätaren bör installeras och vilket utrymme som bör reserveras för den.

 Installera en vattenmätare frostfritt i sommarbostaden

En beskrivning av hur vattenmätaren skall installeras om du ämnar släppa sommarstugan kall på vintern.